Knihy

Knihy patria k mojim najväčším záľubám. Autori týchto kníh formovali moje postoje a odborné názory, za čo im patrí moje poďakovanie. Kliknutím na meno autora si môžete prečítať minútovú (prečítate za minútu) učebnú (naučíte sa niečo) stránku (1A4). Kliknutím na názov knihy si môžete knihu objednať.

Manažment

Autor Názov
Tomás Kasza Tajomstvá uzatvárania predaja
John Medina Pravidla mozku
Fareed Zakaria Budúcnosť slobody
Thomas Hylland Eriksen Syndrom velkého vlka
Jan Keller Sociologie organizace a byrokracie
Marshall Goldsmith Mojo
Randall Stross Planeta Google
Tomáš Sedláček Ekonomie dobra a zla
Seth Godin Nenahraditelní
Seth Godin Nepostradatelní
Pavol Timko Nevoďte firmu za ručičku
Leo Babauta Soustředění
Leo Babauta Zen a hotovo
David Allen Mít vše hotovo
Walter Isaacson Steve Jobs
Ricardo Semler Podivín
Tony Hsieh Štěstí doručeno
Brian M. Carney, Isaac Getz Svoboda v práci
Carmine Gallo Tajemství inovací Steva Jobse
Tom Peters Malé velké věci
Jeff Jarvis Čo by urobil Google?
Jason Fried a David Heinemeier Hanson Reštart
David Meerman Scott Nové pravidlá marketingu & PR
Brian Tracy Vytvorte si svoju vlastnú budúcnosť
Brian Tracy Najprv zjedzte žabu
Ron Ashkenas Sila jednoduchosti
Michael J. Mauboussin Dvakrát meraj
John Mullins, Randy Komisar Plán B
Charlene Li, Josh Bernoff Spodná vlna
Hallam Movius, Lawrence Susskind Firmy, ktoré víťazia
Philip Koter, John A. Caslione Chaotika
Fritjof Capra Skryté súvislosti
Chip Heath a Dan Heath Nápad za milión
Ben Mezrich Miliardáři z Facebooku
Richard L. Brandt Jak myslí Lerry Page a Sergej Brin
Og Mandino Největší obchodník na světe
Richard Branson Biznis v plnej nahote
Biznis
Ľudia
Služby
Chyby
Inovácie
Podnikatelia
Zodpovednosť
Úspech
Alice Schroeder Snehová guľa - Warren Buffett o živote a biznise
Jeho svatost Dalajlama&Laurens Van Den Muyzenberg Cesta pravého vůdce
William C. Taylor&Polly LaBarre Ako pracujú maverici
Jim Collins, Jerry I. Porras Firmy, ktoré pretrvajú
Jim Collins Z dobrého skvelé
Charles Handy Hlad ducha
Jack Welch, Suzy Welch Cesta k vítězství
Jack Welch, John A.Byrne Rovnou k věci
Kolektív top manažérov sveta Nový obraz budoucnosti
C.K.Prahalad & Nenkatram Ramaswamy Budoucnost konkurence
Michael Hammer Agenda 21
Peter M. Senge Páta disciplína
Tom Peters Hledání dokonalosti
Tom Peters Prosperita se rodí z chaosu
Jaroslav A.Jirásek, Jan Preclík, Jan Přikryl Manažéri se lvíčkem II
Gary Hamel & Bill Breen Budoucnost managementu
Koniec managementu
Najvyššia výhoda
Program inovácií managementu
Vytváranie spoločného účelu
Budovanie demokracie inovácií
Usilovanie o evolučnú výhodu
Zbavovanie sa pút minulosti
Osvojovanie si nových zásad
Poučenie z periférie
Premena v inovátora managementu
Utváranie managementu 2.0
Romana Lešingrová Baťova soustava řízení
David A. Vise Google Story
William L.Simon, Jeffrey S. Young, Steve Jobs iKona znovuzrození Apple

Stratégia a BSC

Autor Názov
Yves Doz & Mikko Kosonen Dynamická stratégie
Bernd H. Schmitt Stratégia odvážnych
Monika Grasseová a kolektív Analýza podniku v rukou manažéra
Robert S.Kaplan/David P.Norton Efektivní systém řízení stratégie
Robert S.Kaplan/David P.Norton Balanced ScoreCard - Strategický systém měření výkonnosti podniku
Robert S.Kaplan/David P.Norton Alignment - systémové vyladění organizace
Horváth & Partners Balanced Scorecard v praxi
Pavol Koštan Firemní stratégie
Filip Šmída Stratégie v podnikové praxi

Zmeny

Autor Názov
Chip Heath a Dan Heath Zmena
Hermann Simon Jak na krizi
Zbyněk Pitra Príprava a provádení organizačních změn
John P.Kotter Pocit naliehavosti
John P.Kotter Vědomí naléhavosti
John P.Kotter Vedení procesu změny
John P.Kotter Srdce změny
Warren Bennis Starí psi a nové triky
Spenncer Johnson Kam se podel můj sýr ?
Miloš Toman Řízení změn

Procesy

Autor Názov
Michael Hammer & James Champy Reengineering / radikální proměna firmy, Manifest revoluce v podnikání
Larry Bossidy & Ram Charan Řízení realizačních procesů
Mike Robson, Philip Ullah Praktická príručka podnikového reengineeringu
Dušan Čunderlík Manažment firemných činností
Václav Řepa Podnikové procesy - Procesní řízení a modelování
Filip Šmída Zavádení a rozvoj procesného řízení ve firmě
Monika Grasseová a kol. Procesní řízení ve verejném a soukromém sektoru

Financie

Autor Názov
George S. Clason Najbohatší muž v Babylone
Libuše Šoljaková Strategicky zaměřené manažerské účetníctví
Eva Kislingerová, Jiří Hnilica Finanční analýza
Zdenek Sid Blaha & Irena Jindřichovská Jak posoudit finanční zdraví firmy
Michal Janok a kol. Ukazovatele finančnej analýzy podniku
Jozef Kráľovič, Anna Polednáková, Milan Sochor, Karol Vlachynský Finančný manažment
Rastislav Kotulič, Peter Király, Miroslava Rajčániová Finančná analýza podniku

Výkonnosť

Autor Názov
Inka Neumaierová, Ivan Neumaier Výkonnost a tržní hodnota firmy
Pavel Učeň Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení
Vladimír Staněk Zvyšování výkonnosti procesním řízením nákladů
Jaroslav Wagner Měření výkonnosti

Kvalita

Autor Názov
John Oakland & Peter Morris TQM
Jaroslav Nenadál a kolektiv Moderní management jakosti
Jaroslav Nenadál a kolektiv Moderní systémy řízení jakosti - Quality Management
Jaroslav Nenádal Meřění v systémech managementu jakosti
Jaroslav Nenádal Meřění v systémech managementu jakosti - 2. doplnené vydanie
Jaroslav Nenádal Metódy a procesy meřění v systémech managmentu jakosti
Jaroslav Nenádal Management partnerství s dodavateli
Jozef Tošenovský Stratégie Six Sigma s využitím Balanced Scorecard - CD
Jozef Tošenovský Sprievodca hodnotením spôsobilosti - CD
Jozef Tošenovský Statistické metódy pro zlepšování jakosti
Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce
Jaromír Pešek Tvorba systému jakosti ve zdravotnictví a lékárenství s využitím norem ISO
ČSJ Uplatnení požadavku normy ISO 9001:2000 v praxi
Shigeru Mizuno Řizení jakosti
Konrad Scheiber STN EN ISO 9001:2000 Profesionálni auditování
Peach, Ritter 9000/2000 Kvalita do vrecka
Jiři Plura Plánovaní a neustále zlepšovaní jakosti
Jiři Dvořáček Interní audit a kontrola
Martin Ľupták, Marcel Šlúch ISO 9001:2000 a jeho interné audity
Alexander Albert Manažérstvo kvality v škole
Jiří Madar Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení

TOC, Lean, TPS

Autor Názov
Eliyahu M.Goldratt Co nemám, neprodám
Eliyahu M.Goldratt Cíl
Eliyahu M.Goldratt Cieľ II
Eliyahu M.Goldratt Kritický řeťěz
Eliyahu M.Goldratt Jak vzniká zisk
Basl, Majer, Šmíra Teorie omezení v podnikové praxi
Jeffrey K. Liker Tak to děla Toyota
Ján Košturiak, Zbyněk Frolík a kolektív Štíhly a inovativní podnik
Kolektív autorov Systém tahu ve výrobním prostředí
Kolektív autorov 5S pro operátory
Michael L. George, David Rowlands, Mark Price, John Maxey Lean Six Sigma - kapesní príručka

Six Sigma

Autor Názov
Pande, Neuman, Cavanagh Zavádíme Metódu Six Sigma
George, Rowlands, Kastle Co je Lean Six Sigma?
Armin Töpfer a kol. Kapesní příručka Six Sigma
Ivan Miller Six Sigma koncepce a příklady pro řízení bez chyb

Zlepšovanie, Kaizen, Inovačný manažment

Autor Názov
Tony Buzan Myšlenkové mapy v byznysu
Tony Buzan Myšlienkové mapy
Ján Košturiak, Ľudovít Boledovič, Jozef Krišťak, Miroslav Marek Kaizen, osvědčená praxe českých a slovenských podniků
Masaaki Imai Kaizen
Masaaki Imai Gemba Kaizen
Helena Tureková, Branislav Mičieta Inovačný manažment
John Adair Efektivní inovace
Ján Košturiak, Ján Chaľ Inovace

Riadenie znalostí

Autor Názov
Ludmila Mládková Moderní přístupy k managementu - tacitní znalost a jak ji řidit
Ludmila Mládková Management znalostních pracovníků
Ludmila Mládková Management znalostí v praxi
Jan Truneček Management znalostí
Chris Collins, Geoff Parcel Knowledge management
Jan Barták Skryté bohatství firmy

Koučovanie

Autor Názov
Elaine Biechová 90 skvělých aktivit od 90 světových koučů
W.Timothy Gallwey Tajemství vysoké pracovní výkonnosti
John Whitmore Koučování - rozoj osobnosti a zvyšování výkonnosti
Édouard Stacke Koučování pro manažéry a firemní týmy
Ian Fleming Koučink
Petr Parma Umění koučovat
Paul Birch Koučování
Jiři Suchý, Pavel Náhlovský Koučování v manažerské praxi
Maren Fischer - Epe Koučování, Zásady a techniky profesního doprovázení
Michaela Daňková Koučování Kdy, jak a proč
Philippe Rosinski Koučování v multikulturním prostředí
Myrilyn Atkinson, Rae T. Chois Koučink - věda i umění Vnitřní dynamika
Elisabeth Haberleitner, Elisabeth Beistler, Robert Ungvari Vedení lidí a koučování v každodenní praxi
Sabine Dembkowski, Fiona Eldridge, Ian Hunter 7 kroků efektivního koučování
Keith Rosen Skvělý obchodník
Peter Szabó, Daniel Meier Koučovanie krátko, jednoducho, účinne

Výkonnosť ľudí

Autor Názov
Steve Zaffron, Dave Logan Tři zákony produktivity
Jiří Plamínek, Roman Fišer Řízení podle kompetencí
M.Kubeš, D.Spillerová, R.Kurnický Manažerské kompetence - spůsobilosti výjimečných manažerů
Horst Belz, Marco Siegrist Klíčové kompetencie a jejich rozvíjení
Marián Kubeš, Ľubica Šebestová 360stupňová zpětná vazba
František Hroník Hodnocení pracovníků
František Hroník Rozvoj a vzdelávaní pracovníků
Jozef Koubek Řizení pracovního výkonu
Irena Wagnerová Hodnocení a řízení výkonnosti
Irena Pilařová Jak efektívne hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost
Doris Brenner, Frank Brenner Poznejte své silné a slabé stránky

Komunikácia

Autor Názov
Kevin Hogan Tajný jazyk biznisu
Media Empire Tajemství úspěšné komunikace
Jaro Křivohlavý Povídej naslouchám
Ivan Bureš a Vlasta A. Lopuchovská Zlatá pravidla vyjednávání
Ivan Bureš 10 zlatých pravidiel predaja
Ivan Bureš a Vlasta A. Lopuchovská 10 zlatých pravidiel prekonávania najčastejších komunikačných bariér
Christine Scharlau Techniky vední rozhovoru
Wiliam Ury Jak překonat nesouhlas
Roger Fisher, Wiliam Ury, Bruce Patton Jak dosáhnout souhlasu
William Ury Síla a moc pozitivního nesouhlasu
Barbara Schott Jednání - jak úspěšne vyjednávat
Gunter Greff 13 účinných stratégií pro obchodní vyjednávaní
Theo Theobald, Cary Cooper Nemluv, naslouchej
DL Byron, Steve Broback Blogy: Publikuj a prosperuj
Stephan Schiffman Techniky úspešného telefonovania
Gabriele Peters-Kühlinger, Friedel John Komunikační a jiné „měkké“ dovednosti

Efektívny manažér

Autor Názov
Old Rich Rozhodovanie
Timothy Ferriss Čtyřhodinový pracovní týden
Bridget Grenville-Cleave, Ilona Boniwell, Ph. D. Rovnica šťastia
Ján Košturiak Úvahy na každý deň
Eckhart Tolle Reč ticha
Eckhart Tolle Sila prítomného okamihu
Boris Filan Tajomstvo Budhovho úsmevu
Leo Babauta Síla jednoduchosti
Ivana Folwarczná Rozvoj a vzdelávání manažerů
Martin Cipro Delegování jako spůsob manažerského myšlení
Napoleon Hill Pozitívním přístupem k úspěchu
David Allen Aby vše klapalo
Miro Veselý Ako dosiahnuť úspech
Andrew Bradbury Jak úspěšně prezentovt a přesvědčit
Tim Hindle Úspešná prezentácia
Olga Medlíková Přesvědčivá prezentace
Alena Špačková Moderní rétorika
Jiří Plamínek Vedení porád
Oldřich Šuleř Porada
Eva Kaňáková Jak efektívně vést porady
David Gruber Time management
Beatris Uhlig Time management
Petr Pacovský Člověk a čas
Sebapoznanie
Vedenie
Riadenie
Dita Zandl Life management
Eva Bendrová a kol. Management osobního rozvoje
Hyrum W. Smith 10 přírodních zákonů managementu času a života

Vedenie

Autor Názov
Michael J. Marquardt Action Learning
Marc Effron, Miriam Ort Rýchly talent manažment
Tom Schreiter Velký Al vypráví
Dave Ulrich, Norm Smallwood, Kate Sweetman Kód lídrov
Ivan Bureš Jak úspěšne řídiť prodejní tým
Michal Čakrt Typologie osobnosti
William Bridges Typologie organizace
Eliška Novotná Sociologie organizace
Peter Urs Bener Niterný leadership
Dieter Urban Emocionální inteligence
Anderas Edmuller, Thomas Wilhelm Nenechte sebou manipulovat
Sang H.Kim Tisíc a jeden způsob jak motivovat sebe i druhé
Stephen R.Covey 8.návyk Od efektívnosti k výnimečnosti
Stephen R.Covey Důvěra: jediná vec, která dokáže změnit vše
Lothar Seiwert Medvedia stratégia
Paul Birch Leadership
Dave Lakhani Přesvědčování
Hartmut Laufer 99 tipů pro úspešné vedení lidí
Jo Owen Jak se stát úspěšným lídrem
Jo Owen Tři pilíře úspěšného manažéra
Michaela Tureckiová Klíč k účinnému vedení lidí
James M. heidema a Carol A. McKenzie Zanietený tím

Manažérske hry

Autor Názov
Karel Pavlica, Eva Jarošová, Robert B. Kaiser Versatilní vedení
Oldřich Šuleř 100 klíčových manažerských technik
Eva Jarošová, Růžena Komárková, Daniela Pauknerová, Karel Pavlica Trénink sociálnych a manažerských dovedností
Jaroslava Ester Evangelu, Oldřich Fridrich 111 her pro motivaci a rozvoj týmu
Susane Beermann, Monika Schubach Hry na semináre a workshopy

Manažment - romány

Autor Názov
Richard Koch Pravidlo 80/20
Petr Kazík Rukověť dobrého lektora
William A. Cohen Stante se úspěšným poradcem
Monika Pavlíčková Taky jsem si myslel, že jsem úpešnej manažer
Monika Pavlíčková Nádherná rána
Alena Křížková, Karel Pavlica Management genderových vztahů
Silke Fothová Rituály čarodějek byznysu
Stephen P. Robbins Rozhodni a panuj!
Rients Ritskes Zen manažer
Patterson, Switzler, Grenny, McMillan Zásadní rozhovory
David Gruber Chytři pracují, kde chtějí
Eduard Bakalár Dospělí si mohou stále hrát
Jiří Plamínek Teorie vitality
František Hroník Manažerské příběhy
Hans-Jürgen Kratz Mobbing

Informačné systémy

Autor Názov
Jiří Voříšek Strategické řizení informačního systému a systémová integrace
Zdeněk Molnár Efektivnost informačních systémů
Pavel Učeň Metriky v informatice

Retail

Autor Názov
Marie Hesková Category management
Lenka Pražská - Jiří Jindra & kol. Obchodní podnikání
Kolektív autorov ECR - kniha1, kniha2, kniha3
Kristína Viestová Distribúcia - obchod, predajňa

Marketing a predaj

Autor Názov
Allen P. Adamson Jednoducho značka
Vít Chlebovský CRM Řízení vztahů se zákazníky
Ivan Bureš&Pavel Řehulka 10 zlatých pravidel péče o zákazníka
Kolektív autorov Marketing základy a postupy
Jan L. Wage Jak získat zákazku
Michal Oláh a Zoltán Rózsa Audit marketingu a cien
Pavel Vosoba Dokonalé služby - co chtějí zákazníci

Hore