Príklady

Príklad nie je jednou z možností ciest vzdelávania. Je jedinou cestou. A. Einstein


Hore